ARTISTES.

l’art urbà és una forma de trobada que interpel·la als qui circulen per l’espai públic. És una forma d’expressió que irromp en espais residuals que passen desapercebuts per ser grisos i no tenir un ús concret. Són aquells espais que no aconsegueixen ser definits. Són l’expressió de la paradoxa del mateix espai públic.