Als carrers de Girona

És el temps de la trobada el que fa l’espai públic, i no a la inversa. I això és així, tot i haver-hi espais que conviden al temps de l’esdeveniment.

© Copyright - Milestone Project