LUCE . 2016

(València1989) La primera relació amb l’espai públic fou a través del graffiti i la relació del terme amb l’escriptura del nom. Escriure’l quantes més vegades millor i en tots els llocs possibles. Les quatre lletres que utilitza amb el pseudònim LUCE, comencen a entendre’s de manera diferent en el context del graffiti per el fet d’utilitzar uns rectangles de fusta com a plantilla modular per a reproduir-lo. Les variacions que es produïren en les plantilles foren donades per el seu ús, aquell moment marca l’apropament a l’objecte i a un material com la fusta. En l’actualitat compagina el treball dut a terme amb la paraula LUCE i el seu no ús, generant una llibertat nova amb l’espai, relacionant nous vincles, afegint noves formes. Objectes que transformo donant-li un nou valor i establint un diàleg amb l’espai on el discurs apareix d’una manera objectiva. Les intervencions no venen predeterminades per unes característiques com succeeix quan treballa amb Luce.

© Copyright - Milestone Project