SAM3. 2014

L’elxà Sam3 és un dels pesos pesants de l’art urbà. La seva carrera es va disparar a mitjans de la passada dècada quan de cop i volta va guanyar una gran visibilitat com un dels primers artistes a explorar la via de treball oberta per Blu amb l’adopció de la perxa de pintor. L’obra de Sam3 és totalment personal: suggeridora i lírica, però també simple i divertida. Té un llenguatge gràfi c allunyat de tot virtuosisme, però d’una solvència formal a prova de bombes, com demostren els incomptables murals que l’artista ha pintat per tot el món. En la seva producció més recent, Sam3 està enriquint el seu vocabulari de siluetes planes amb la incorporació de subtils ombres i llums que executa aplicant la pintura amb fumigador. Aquesta és la tècnica que va utilitzar en l’obra monumental que va crear el 2014 a l’avinguda Sant Narcís amb el carrer Martí Sureda. Un mural que és una mostra de la seva obra més esmolada, a mig camí entre l’observació crítica de la realitat i la connexió amb una dimensió màgica. A més, Sam3 va impartir per a Milestone un taller d’animació a partir de fotografi es d’elements del carrer, en la línia dels interessants experiments que ha publicat en els darrers anys.

© Copyright - Milestone Project