Investigació del carrer com un espai de reflexió, d’alliberament de les nostres pròpies pors, conflictes i inquietuds que mantenim amb nosaltres mateixos i
amb l’entorn en què vivim. Projecte que pretén generar un vincle entre la pintura i el públic, contribuint a la recerca de l’enfrontament de l’espectador amb l’obra, despertant d’aquesta manera la curiositat i reactivant el diàleg intern que mantenim amb nosaltres mateixos, amb el que som i el lloc que ocupem al món.

Entre molts dels temes tractats, destaca la figura de la dona, no només des de la seva condició de gènere assignat dins d’un món patriarcal, sinó a més com a subjecte sotmès a diferents pressions i sobrecàrregues imposades per un sistema capitalista. D’aquesta manera convida a prendre consciència dels límits i les condicions per les quals travessa el nostre cos. Proposa reflexions sobre la identitat tant individual com col·lectiva, qüestionant la llibertat com les condicions dels drets fonamentals i inalienables de la persona.

© Copyright - Milestone Project